Welkom op de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze vernieuwde atlas maakt nu onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties voor de Kader Richtlijn Water (KRW) en meetpunten uit andere monitoringsprogramma’s.

Update: de Bestrijdingsmiddelenatlas is vernieuwd

Onlangs is een belangrijke upgrade van de website voltooid. Deze upgrade betreft een grondige opknapbeurt van de lay-out en werking van de website en de presentatie van nieuwe producten: de koppeling tussen landgebruik en het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Wat kan deze atlas u bieden?

  • Waar zijn bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater gemeten ?
  • Waar en wanneer zijn normen voor een stof overschreden ?
  • Wat zijn de belangrijkste probleemstoffen ?
  • en nog veel meer gedetailleerde informatie.

Publicatie: ‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’

Het Nederlandse water is schoner, maar het kan beter! In het Nederlandse oppervlakte water komen flink minder bestrijdingsmiddelen voor dan enkele decennia geleden maar de behaalde winst dateert voornamelijk van vóór 2001; de laatste tien jaar is nauwelijks nog verbetering geboekt. Maar dat kan wel. Een à twee procent van het landbouwareaal zorgt nu voor de grootste problemen. Dit staat in ‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’, een boek onder redactie van Geert de Snoo en Martina Vijver, onderzoekers van de Universiteit Leiden.