Welkom op de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas maakt onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties voor de Kader Richtlijn Water (KRW), het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en meetpunten uit andere monitoringsprogramma’s.

Update 2016 en GGDOE

In 2017 heeft de update met meetgegevens van 2016 plaatsgevonden. Daarnaast is de belangrijkste aanpassing dat voor de Tweede nota Duurzame Gewasbescherming ‘Gezonde gewassen, duurzame oogst’ (GGDOE) trendgrafieken zijn toegevoegd van de percentages normoverschrijdingen met daarin weergegeven de referentie- en de doelwaarden voor de tussen- en eindevaluatie (zie ook rapport).

Wat kan deze atlas u bieden?

  • Waar zijn bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater gemeten ?
  • Waar en wanneer zijn normen voor een stof overschreden ?
  • Wat zijn de belangrijkste probleemstoffen ?
  • en nog veel meer gedetailleerde informatie.

In het Nieuws

In memoriam Ton van der Linden (RIVM)

Droevig nieuws. Ton van der Linden is geheel onverwacht op 25 januari 2018 op zijn werk (RIVM) overleden. Ton was een expert op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Hij hielp de bestrijdingsmiddelenatlas altijd met grote passie. Hij was altijd snel en betrouwbaar. De medewerkers van de bestrijdingsmiddelenatlas zullen hem missen.

Het BMA-team