Welkom op de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas maakt onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties voor de Kader Richtlijn Water (KRW), het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en meetpunten uit andere monitoringsprogramma’s.

Update 2016 en GGDOE

In 2017 heeft de update met meetgegevens van 2016 plaatsgevonden. Daarnaast is de belangrijkste aanpassing dat voor de Tweede nota Duurzame Gewasbescherming ‘Gezonde gewassen, duurzame oogst’ (GGDOE) trendgrafieken zijn toegevoegd van de percentages normoverschrijdingen met daarin weergegeven de referentie- en de doelwaarden voor de tussen- en eindevaluatie (zie ook rapport).

Wat kan deze atlas u bieden?

  • Waar zijn bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater gemeten ?
  • Waar en wanneer zijn normen voor een stof overschreden ?
  • Wat zijn de belangrijkste probleemstoffen ?   en nog veel meer gedetailleerde informatie.

In het Nieuws

Workshop 8 november 2018: Bestrijdingsmiddelenatlas in een modern jasje ?

De Bestrijdingsmiddelenatlas (BMA) bestaat als website al 15 jaar. Elk jaar vinden er stapsgewijs kleinere en grotere veranderingen plaats. Dit najaar zal een regionale versie van de BMA worden gelanceerd, met name als instrument voor overleg tussen agrariers en waterschappen over lokale en regionale problemen met bestrijdingsmiddelen. Ook zal volgend jaar, - onder de motorkap-,  een nieuw databasemanagementsysteem (SQL-SE) worden toegepast zodat beter en sneller kan worden omgegaan met meer data en producten. Daarnaast is in de zomer van 2018 een enquete gehouden onder de belangrijkste gebruikers van de BMA naar andere wensen voor de toekomst. Hoe moet de BMA in de toekomst eruit zien en functioneren? Hierover wordt 8 november 2018 ’s ochtends een workshop gehouden met onderzoekers en overheid. Mocht u voor de workshop ook belangstelling hebben, neem dan vooral contact met ons op.