Atlas

 • Normoverschrijdingen

  Waar en wanneer overschrijden de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater een bepaalde norm?

 • Trends

  Wat zijn de veranderingen in de loop der tijd?

 • Metingen

  Waar, wanneer en hoe vaak zijn er metingen verricht aan bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater?

 • Koppeling met landgebruik

  Dit is de koppeling van bestrijdingsmiddelenmetingen met landgebruik.

 • Factsheets

  Informatie per gekozen stof van fysisch-chemische waarden, normen etc.

 • Downloads per waterbeheerder

  Download tabel met alle variabelen voor kaart met normoverschrijdingen per stof per periode per waterbeheerder


 • Ga terug naar Start

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.