Evaluatie Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023

  • GGDO

    Producten in het kader van Gezonde Groei Duurzame Oogst (GGDO), 2e nota duurzame gewasbescherming

  • LM-GBM

    Producten in het kader van het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM)


  • Ga terug naar Start

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.