• Per stof per landgebruiksklasse

    Geeft voor de gekozen landgebruiksklasse-stof combinatie, jaar en ecologische waterkwaliteitsnorm een kaart waarop het percentage normoverschrijdende metingen (in klassen) per meetpunt van het LM-GBM wordt weegegeven

  • Per stof alle landgebruiksklassen

    Geeft voor de gekozen stof, jaar en ecologische waterkwaliteitsnorm een kaart waarop het percentage normoverschrijdende metingen (in klassen) per meetpunt van het LM-GBM (voor alle landgebruiksklassen) wordt weegegeven


  • Ga terug naar Evaluatie Tweede nota

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.