• Per stof - Ecologische waterkwaliteit

    Geeft voor de gekozen landgebruik(teelt)-stof combinatie en ecologische kwaliteitsnorm het percentage normoverschrijdende meetpunten per jaar in het LM-GBM vanaf 2010 in een grafiek, alsmede het aantal gemeten meetpunten per jaar

  • Stoffen samen - Ecologische waterkwaliteit en drinkwaterkwaliteit

    Grafieken met het percentage normoverschrijdingen (meetpunten, stoffen of metingen) tussen 2010 tot en met 2023 op basis van alle voor de norm en set van meetpunten relevante stoffen. Tevens worden getoond de referentieperiode en de doelstellingen voor de tussen- en eindevaluatie, alsmede de meetintensiteit in de loop van de tijd.


  • Ga terug naar Evaluatie Tweede nota

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.