Regionale data

De Regionale Atlas bevat per waterschap informatie over aantal normoverschrijdende en aangetoonde stoffen per meetpunt, welke stoffen in welke mate wanneer normoverschrijdend zijn, en welke middelen en teelten daarbij horen. Voorts is er een topstoffen lijst voor de gehele regio. De informatie is per drie jaar en voor de gecombineerde MKN. Deze informatie wordt gebruikt ter ondersteuning van het overleg tussen waterschap en agrariërs.

Kies de waterbeheerder

 

 

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.