Selectiecriteria

Aantal locaties:
Download gegevens (CSV)
Toelichting bij dit product

Gebruik van de interactieve kaart

Klik een meetpunt aan op de kaart om informatie op te vragen. Wanneer meerdere punten zijn aangeklikt is het mogelijk om door de resultaten te bladeren.

Houd de SHIFT toets ingedrukt en sleep een rechthoek op de kaart om in te zoomen

Klik de meetlat icoon aan om te beginnen/stoppen met meten.

Je kunt bij de basiskaart een andere achtergrond kiezen die zichtbaar wordt bij het inzoomen.

De lagen "oppervlaktewaterlichamen" en "alle meetpunten" worden pas zichtbaar bij verder inzoomen.

Actieve kaartlagen

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.