Download samenvatting

De samenvatting van de bestrijdingsmiddelenatlas kunt u HIER downloaden.

Voer hiervoor de volgende stappen uit:

  • Download het ZIP-bestand
  • Dubbelklik op het ZIP-bestand om de inhoud uit te pakken
  • Ga naar de map waar u het ZIP-bestand heeft opgeslagen
  • Klik op start.html om te beginnen

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.