Lijst prioritering probleemstoffen

Lijst prioritering probleemstoffen

In het project Beslisboom Water – Werkgroep Monitoring is een procedure uitgewerkt waarbij monitoringsresultaten van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater worden teruggekoppeld naar de toelatingsprocedure.

Deze procedure bestaat uit drie stappen:

1)      Identificatie en ordening van probleemstoffen,

2)      Analyse van mogelijke oorzaken, 

3)      Terugkoppeling van resultaten.

 

Het eindresultaat van de eerste stap is een lijst van probleemstoffen, die geordend zijn naar de mate van waarin zij een probleem vormen. Hierbij wordt ook zichtbaar gemaakt welke stoffen op het moment van het opstellen van de lijst een toelating in Nederland hebben, en welke niet (meer). De lijst wordt gemaakt voor een periode van 3 jaar

Zie voor meer informatie over de totstandkoming van deze lijst de volgende publicatie: 

Werd, H.A.E., de & Kruijne, R. & Wingelaar, G.J. & Tamis, W.L.M. & Jilderda, K. & Linden, A.M.A., van der & Kalf, D. & Hulst, W., van de & Heuvelink, G.B.M. & Griethuysen, C., van (2011), Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands; including a draft protocol for causal analysis etc. Wageningen: Ministerie van E.L.I.

Download

Hier kunt u de nieuwste lijst downloaden in PDF-formaat

Download oude versies

Lijst prioritering probleemstoffen 2013-2015 (PDF-formaat)

Lijst prioritering probleemstoffen 2012-2014 (PDF-formaat)


Lijst prioritering probleemstoffen 2011-2013 (PDF-formaat)

Lijst prioritering probleemstoffen 2010-2012 (PDF-formaat)

Lijst prioritering probleemstoffen 2009-2011 (PDF-formaat)

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.