Norm JG-MKN/MTR

kaart: percentage gemeten stoffen die de norm overschrijden

P09 06 N11

A. De kaart geeft het percentage van de gemeten stoffen die de norm JG-MKN/MTR overschrijden. Als er aan minder dan 5 stoffen een meting is verricht wordt de berekening van het percentage als onbetrouwbaar beschouwd en het meetpunt grijs weergegeven. In de kaart zijn de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

kaart: percentage metingen die de norm overschrijden

P09 01 N11

B. De kaart geeft het percentage van de metingen die de norm JG-MKN/MTR overschrijden. Als er minder dan 10 metingen zijn verricht wordt de berekening van het percentage als onbetrouwbaar beschouwd en het meetpunt grijs weergegeven. In de kaart zijn de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

grafiek: verandering in het gemiddelde percentage overschrijdende stoffen of metingen van norm per meetpunt

P05 06 N11 G1P05 05 N11 G1

C. In de bovenste grafiek is de verandering in het gemiddelde percentage overschrijdende stoffen of metingen van de norm JG-MKN/MTR per meetpunt weergegeven. In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Stoffen: Per meetpunt is het gemiddelde aantal overschrijdende stoffen berekend door het aantal stoffen dat bij ten minste één meting een normoverschrijding vertoonde te delen door het aantal stoffen waaraan op het meetpunt ten minste één keer is gemeten. Per jaar is het gemiddelde percentage berekend over alle meetpunten waarop dat jaar metingen zijn verricht.

Metingen: Per meetpunt is het gemiddelde aantal overschrijdende metingen berekend door het aantal met een normoverschrijding te delen door het totaal aantal metingen op het meetpunt. Per jaar is het gemiddelde percentage berekend over alle meetpunten waarop dat jaar metingen zijn verricht.

grafiek: per jaar het percentage meetpunten waar bij geen enkele gemeten stof een normoverschrijding is vastgesteld

P05 06 N11 G2P05 05 N11 G2

D.

Stoffen: In de onderste grafiek staat per jaar het percentage meetpunten waar bij geen enkele gemeten stof een normoverschrijding is vastgesteld. Meetpunten waarop dat jaar geen metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten. In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Metingen: In de grafiek staat per jaar het percentage meetpunten waar bij geen enkele meting een normoverschrijding is vastgesteld. Meetpunten waarop dat jaar geen metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten. In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.