Top 10 belastend landgebruik

De top 10 belastend landgebruik is als volgt berekend: de landgebruikstypen met het hoogste aantal normoverschrijdende stoffen van de ecotoxicologische norm (MKN/MTR) en het toelatingscriterium (Ctgb) is bepaald. Een stof wordt als normoverschrijdend bij een bepaald landgebruik beschouwd volgens de methode die ook in elders in de bestrijdingsmiddelenatlas is gebruikt.

 Ecotoxicologische norm (MKN/MTR)Toelatingscriterium (Ctgb)
#landgebruikaantal stoffenlandgebruikaantal stoffen
1 kasteelten 11 kasteelten 6
2 boomkwekerij 9 boomkwekerij 5
3 bloemisterij 8 aardbeien (en ander klein fruit) 2
4 aardbeien (en ander klein fruit) 6 bloemisterij 2
5 bloembollen 6 aardappelen 1
6 aardappelen 5 grasland 1
7 uien 5 groenbemesting 1
8 granen 4 groentengewassen 1
9 groentengewassen 4 mais 1
10 bladgroenten 3 uien 1