Top 10 probleemstoffen

top 10 probleemstoffen algemeen

De top 10 probleemstoffen is als volgt berekend: de stoffen zijn geordend op grond van het gewogen aantal meetpunten waarin de stof de normen JG-MKN/MTR, MAC/MKN en resp. het toelatingscriterium (CTGB) overschrijdt, dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de mate van overschrijding per meetpunt en met het aantal meetpunten waarin aan de stof een meting is verricht. Stoffen waaraan in minder dan tien meetpunten metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten.

Naast de nationale top 10 zijn ook de top 10 probleemstoffen voor de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde

Nationale top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2016
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 esfenvaleraat esfenvaleraat permethrin
2 imidacloprid carbendazim imidacloprid
3 ETU linuron carbendazim
4 mesotrione captan esfenvaleraat
5 hexachloorbenzeen pirimifos-methyl chlorantraniliprole
6 heptachloor-epoxide,
  cis-
teflubenzuron thiram
7 methiocarb pendimethalin epoxiconazool
8 fipronil deltamethrin deltamethrin
9 thiacloprid dichloorvos mesotrione
10 fluoxastrobin (,
  trans-)
thiacloprid teflubenzuron

top 10 probleemstoffen per stroomgebied

Stroomgebied RIJN top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2016
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 esfenvaleraat esfenvaleraat permethrin
2 imidacloprid captan carbendazim
3 ETU carbendazim imidacloprid
4 hexachloorbenzeen linuron esfenvaleraat
5 methiocarb pirimifos-methyl epoxiconazool
6 fluoxastrobin (, trans-) deltamethrin abamectine
7 spinosad fluopicolide deltamethrin
8 allethrin endosulfan cyfluthrin
9 endosulfan pendimethalin pirimifos-methyl
10 DDT, 24 dichloorvos spinosad

 

Stroomgebied MAAS top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2016
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 spiromesifen esfenvaleraat esfenvaleraat
2 esfenvaleraat carbendazim mesotrione
3 ETU teflubenzuron carbendazim
4 mesotrione linuron imidacloprid
5 thiacloprid dichloorvos nicosulfuron
6 imidacloprid spiromesifen chlorantraniliprole
7 heptachloor-epoxide,
  cis-
pendimethalin teflubenzuron
8 diethyltoluamide (DEET) thiacloprid deltamethrin
9 cypermethrin-alfa deltamethrin thiacloprid
10 heptachloor-epoxide (som isomeren) metazachloor pirimicarb

 

Stroomgebied EEMS top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2016
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 fipronil esfenvaleraat esfenvaleraat
2 esfenvaleraat linuron metribuzine
3 ETU aclonifen carbendazim
4 thiofanaat-methyl flufenacet imidacloprid
5 imidacloprid etridiazool pirimicarb
6 fluoxastrobin (, trans-) metribuzine  
7 thiacloprid carbendazim  
8 linuron    
9 flufenacet    
10 spinosad    

 

Stroomgebied SCHELDE top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2016
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 fipronil linuron epoxiconazool
2 diethyltoluamide (DEET) thiacloprid imidacloprid
3 imidacloprid teflubenzuron thiram
4 methiocarb aclonifen carbendazim
5 heptachloor-epoxide,
  cis-
metribuzine azamethifos
6 thiacloprid pirimifos-methyl thiacloprid
7 dichlorofeen dichloorvos diflufenican
8 azamethifos   metribuzine
9 thiram   teflubenzuron
10 metribuzine   pirimifos-methyl

Top 10 probleemstoffen per stofgroep

Weergegeven zijn de top 10 probleemstoffen per stofgroep. De top 10 probleemstoffen per stofgroep is als volgt berekend: de stoffen zijn geordend op grond van het gewogen aantal meetpunten waarin de stof de normen JG-MKN/MTRMAC/MKN en resp. het toelatingscriterium (CTGB) overschrijdt, dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de mate van overschrijding per meetpunt en met het aantal meetpunten waarin aan de stof een meting is verricht. Stoffen waaraan in minder dan tien meetpunten metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten.

Nationale top 10 fungiciden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2016
#JGN-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 hexachloorbenzeen carbendazim carbendazim
2 dichlorofeen captan thiram
3 thiram etridiazool epoxiconazool
4 hexachloorbutadieen cyprodinil tolclofos-methyl
5 pyraclostrobin kresoxim-methyl cymoxanil
6 captan azoxystrobin dimethomorf
7 carbendazim tolclofos-methyl pyraclostrobin
8 boscalid   thiofanaat-methyl
9 etridiazool   cyprodinil
10 thiofanaat-methyl   azoxystrobin

 

Nationale top 10 herbiciden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2016
#JGN-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 mesotrione linuron mesotrione
2 dicamba pendimethalin nicosulfuron
3 metazachloor metazachloor florasulam
4 linuron metribuzine metribuzine
5 pendimethalin terbutylazin linuron
6 florasulam aclonifen terbutylazin
7 metribuzine flufenacet diflufenican
8 terbutylazin metsulfuron-methyl bifenox
9 benfluralin monolinuron metsulfuron-methyl
10 dinoterb   monolinuron

 

Nationale top 10 insecticiden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2016
#JGN-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 esfenvaleraat esfenvaleraat permethrin
2 imidacloprid pirimifos-methyl imidacloprid
3 methiocarb teflubenzuron esfenvaleraat
4 fipronil deltamethrin deltamethrin
5 thiacloprid dichloorvos teflubenzuron
6 dichlorofeen thiacloprid abamectine
7 spinosad endosulfan pirimicarb
8 diethyltoluamide
  (DEET)
abamectine pirimifos-methyl
9 DDT, 24 imidacloprid cyfluthrin
10 pirimifos-methyl pyridaben spinosad

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.