Top 10 probleemstoffen

top 10 probleemstoffen algemeen

De top 10 probleemstoffen is als volgt berekend: de stoffen zijn geordend op grond van het gewogen aantal meetpunten waarin de stof de normen JG-MKN/MTR, MAC/MKN en resp. het toelatingscriterium (CTGB) overschrijdt, dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de mate van overschrijding per meetpunt en met het aantal meetpunten waarin aan de stof een meting is verricht. Stoffen waaraan in minder dan tien meetpunten metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten.

Naast de nationale top 10 zijn ook de top 10 probleemstoffen voor de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde

Nationale top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2017
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 heptachloor-epoxide (som isomeren)xide (som isomeren) deltamethrin carbendazim
2 imidacloprid esfenvaleraat imidacloprid
3 allethrin pendimethalin deltamethrin
4 ETU heptachloor-epoxide (som isomeren)xide (som isomeren) cyfluthrin
5 deltamethrin carbendazim permethrin
6 dinoterb abamectine abamectine
7 esfenvaleraat dichloorvos esfenvaleraat
8 cypermethrin-alfaa cyhalothrin, lambda-bda- pirimifos-methyl
9 spinosad pirimifos-methyl pirimicarb
10 fipronil teflubenzuron spinosad

top 10 probleemstoffen per stroomgebied

Stroomgebied RIJN top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2017
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 ETU deltamethrin carbendazim
2 allethrin pendimethalin permethrin
3 deltamethrin esfenvaleraat cyfluthrin
4 imidacloprid carbendazim deltamethrin
5 spinosad abamectine imidacloprid
6 cypermethrin-alfa dichloorvos abamectine
7 esfenvaleraat cyhalothrin, lambda- pirimifos-methyl
8 permethrin pirimifos-methyl fenamidone
9 dinoterb fluopicolide spinosad
10 hexachloorbenzeen    linuron pirimicarb

 

Stroomgebied MAAS top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2017
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 heptachloor-epoxide(som isomeren) heptachloor-epoxide(som isomeren) carbendazim
2 thiacloprid esfenvaleraat teflubenzuron
3 methiocarb teflubenzuron cypermethrin
4 hexachloorbutadieen carbendazim prothioconazool-desthio
5 dinoterb cypermethrin pirimicarb
6 diethyltoluamide (DEET) etridiazool imidacloprid
7 esfenvaleraat dichloorvos pirimifos-methyl
8 ETU linuron deltamethrin
9 teflubenzuron pirimifos-methyl dimethomorf
10 cypermethrin metazachloor esfenvaleraat

 

Stroomgebied EEMS top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2017
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 imidacloprid esfenvaleraat esfenvaleraat
2 esfenvaleraat pendimethalin imidacloprid
3 thiacloprid carbendazim carbendazim
4 fluoxastrobin (, trans-) fluopicolide pirimicarb
5 diethyltoluamide  (DEET) thiacloprid nicosulfuron
6 acetamiprid linuron  
7 fluopicolide    
8 pendimethalin    
9 pirimicarb    
10      

 

Stroomgebied SCHELDE top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2017
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 dinoterb abamectine imidacloprid
2 fipronil teflubenzuron abamectine
3 abamectine imidacloprid chlorantraniliprole
4 imidacloprid chlorantraniliprole dimethomorf
5 spiromesifen thiacloprid carbendazim
6 heptachloor-epoxide, cis- carbendazim spinosad
7 thiacloprid linuron pymetrozine
8 pymetrozine dichloorvos tebuconazool
9 trichloorfenol,  2,4,5-   teflubenzuron
10 spinosad   pirimicarb

Top 10 probleemstoffen per stofgroep

Weergegeven zijn de top 10 probleemstoffen per stofgroep. De top 10 probleemstoffen per stofgroep is als volgt berekend: de stoffen zijn geordend op grond van het gewogen aantal meetpunten waarin de stof de normen JG-MKN/MTRMAC/MKN en resp. het toelatingscriterium (CTGB) overschrijdt, dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de mate van overschrijding per meetpunt en met het aantal meetpunten waarin aan de stof een meting is verricht. Stoffen waaraan in minder dan tien meetpunten metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten.

Nationale top 10 fungiciden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2017
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 hexachloorbutadieen carbendazim carbendazim
2 hexachloorbenzeen etridiazool dimethomorf
3 pyraclostrobin captan fenamidone
4 boscalid cyprodinil cyazofamid
5 carbendazim epoxiconazool boscalid
6 etridiazool dodemorf pyraclostrobin
7 cyazofamid kresoxim-methyl prochloraz
8 azoxystrobin azoxystrobin propiconazool
9 fenamidone   dodemorf
10 fludioxonil   tebuconazool

 

Nationale top 10 herbiciden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2017
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 dinoterb pendimethalin bifenox
2 pendimethalin linuron monolinuron
3 metazachloor metazachloor nicosulfuron
4 benfluralin bifenox metazachloor
5 bifenox monolinuron isoproturon
6 linuron chloortoluron  
7 prosulfuron MCPA  
8 chloortoluron metsulfuron-methyl  
9 terbutylazin terbutylazin  
10 MCPA isoproturon  

 

Nationale top 10 insecticiden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2017
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 heptachloor-epoxide (som isomeren) deltamethrin imidacloprid
2 imidacloprid esfenvaleraat deltamethrin
3 allethrin heptachloor-epoxide (som isomeren) cyfluthrin
4 deltamethrin abamectine permethrin
5 esfenvaleraat dichloorvos abamectine
6 cypermethrin-alfa cyhalothrin, lambda- esfenvaleraat
7 spinosad pirimifos-methyl pirimifos-methyl
8 fipronil teflubenzuron pirimicarb
9 abamectine cypermethrin spinosad
10 permethrin bromofos-ethyl teflubenzuron

Proclaimer
Resultaten (kaarten, figuren, tabellen, teksten e.d.) van de website Bestrijdingsmiddelenatlas mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: “Vijver M.G., Zelfde M. van 't, Tamis W.L.M., Musters C.J.M. & Snoo G.R. de (2008), Spatial and temporal analysis of pesticides concentrations in surface water: pesticides atlas., Journal of Environmental Science and Health part B 43: 665-674”. Vermeld ook altijd bij gebruik van de informatie van de Bestrijdingsmiddelenatlas: “www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, download datum”. Deze website komt tot stand met financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat WVL. Er is veel zorg en aandacht besteed om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden. De onderliggende gegevens zijn tot stand gekomen door de grote inspanningen die onze Nederlandse waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, en RIVM en Ctgb, elk jaar weer leveren. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun gegevens en voor vragen daarover kunt u met hen contact opnemen. Uw overige suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of anderszins aangaande de Bestrijdingsmiddelenatlas kunt u doorgeven via de contactpagina.