Overzicht typen landgebruik

De volgende 28 typen landgebruik zijn gebruikt in de berekeningen:

 1. aardappels
 2. aardbeien
 3. asperges
 4. suikerbieten
 5. bladgroenten
 6. handelsgewassen
 7. bloemisterij
 8. bloembollen
 9. boomkwekerij
 10. braak
 11. fruitteelt
 12. granen
 13. grasland
 14. graszaad
 15. groenbemesting
 16. groentengewassen
 17. hennep
 18. bosbouw
 19. koolsoorten
 20. mais
 21. overige gewas
 22. peulvruchten
 23. prei
 24. uien
 25. kasteelten
 26. verharding
 27. kale grond, bos, natuur
 28. open water

Er is gebruik gemaakt van de landgebruikgegevens van 2008 uit NMI3. Dit programma is ontwikkeld door Alterra, RIVM en PBL, bevat landgebruikgegevens op 250 m x 250 m (zie bijv. Kruijne et al. 2011, zie ook de kaarten van NMI: http://www.pesticidemodels.eu/nmi/gewaskaarten). Voor meer gedetailleerd informatie wordt verwezen naar de achtergronddocumentatie. Zie ook de pagina Externe links voor verdere verwijzing van NMI.