Disclaimer

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze

Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, 
“www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database”.

Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en de Rijkswaterstaat-WVL.
De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. Voor de koppeling zijn landgebruik gegevens verkregen via Alterra.

De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.

In de bestrijdingsmiddelenatlas wordt tijdens de jaarlijkse update met nieuwe meetgegevens, de op dat moment actuele normen, gebruikt. Alleen in geval van statische documenten zoals oude samenvattingen zijn de normen gebruikt die actueel waren op het moment van productie.