In het nieuws

Juli 2016: Publicatie: 'Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016'

De gemeten concentraties van het insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater vanuit de glastuinbouw gaan geleidelijk iets omlaag, maar overschrijden nog steeds flink de normen. Dat blijkt uit een analyse van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) – Universiteit Leiden. Dit rapport is de directe aanleiding voor het verbod op imidacloprid dat staatssecretaris van Dam op woensdag 6 juli heeft uitgevaardigd.

December 2015: Bestrijdingsmiddelenatlas uitgebreid en vernieuwd

Voor de Tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013-2023 is de Bestrijdingsmiddelenatlas uitgebreid met een aantal producten om de veranderingen in de ecologische waterkwaliteit en drinkwaterkwaliteit te kunnen volgen. Hiervoor zijn o.a. de resultaten van het Landelijke Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen in de Bestrijdingsmiddelenatlas geïntegreerd.

Daarnaast zijn ook enkele technische verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste het sneller tonen van de kaarten met de resultaten alsmede de mogelijkheid om met een tiptool in de kaart ook productinformatie op te vragen, b.v. de absolute mate van normoverschrijding per meetpunt bij de kaartproducten van de tweede nota gewasbescherming.

April 2014: Bestrijdingsmiddelenatlas vernieuwd

layout_v3Al ruim tien jaar is informatie over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Nederland via de online atlas te vinden. Op de site vinden onderzoekers en beleidsmakers waar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater worden gemeten, waar en wanneer normen worden overschreden en wat de belangrijkste probleemstoffen zijn. De functionaliteit van de site is onlangs flink toegenomen zodat de site nog beter kan worden ingezet in het regionale en nationale milieubeleid.

Nieuwe functionaliteiten

De lay-out van de website is gemoderniseerd waardoor producten beter worden gevonden. Dankzij nieuwe kleurstellingen en presentaties is het voor de gebruiker van de site makkelijker geworden om een bepaalde stof te selecteren en worden alleen relevante keuzes in menu’s getoond.  Een van de nieuwe features is de koppeling tussen landgebruik en bestrijdingsmiddelen.

Persbericht


Juli 2012: Publicatie: ‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’

Bmboek _coverHet Nederlandse water is schoner, maar het kan beter! In het Nederlandse oppervlakte water komen flink minder bestrijdingsmiddelen voor dan enkele decennia geleden maar de behaalde winst dateert voornamelijk van vóór 2001; de laatste tien jaar is nauwelijks nog verbetering geboekt. Maar dat kan wel. Een à twee procent van het landbouwareaal zorgt nu voor de grootste problemen. Dit staat in ‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’, een boek onder redactie van Geert de Snoo en Martina Vijver, onderzoekers van de Universiteit Leiden.

 

 

 

Juni 2012: De Bestrijdingsmiddelenatlas valt in de prijzen!

Martina Vijver van het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) ontvangt De Rob Faasen Wisseltrofee. De wisseltrofee, ook wel 'De Faas' genoemd, is bedoeld voor het stimuleren van onderscheidende activiteiten op het gebied van waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen. Dr. ing. Martina Vijver ontvangt deze prijs voor haar effectieve inzet om een landelijk beeld van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater te bieden. De Bestrijdingsmiddelenatlas is een belangrijk instrument om het landelijke beeld te presenteren.
Het CML is een onderzoeksinstituut op het gebied van milieuvraagstukken gelieerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. 

Persbericht